HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Nazwa działania/Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
 Środa
Czwartek
Piątek
Grupa wspierająca abstynencję dla osób uzależnionych po terapii własnej (rehabilitacja)

16.30-18.30

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej (motywowanie, rehabilitacja)

16.30-18.30

Grupa edukacyjno-motywująca dla osób uzależnionych oraz szkodliwie i ryzykownie nadużywających alkoholu

17.30-19.30

Porady i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej

17.30-19.30

Punkt konsultacyjno – informacyjny

16.30-19.30

16.30-19.30

16.30-19.30

16.30-19.30

16.30-19.30

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych z wieloletnią abstynencją

17.00-19.00

Spotkania integracyjne w dniach otwarcia Stowarzyszenia

16.30-21.00

16.30-21.00

16.30-21.00

16.30-21.00

16.30-21.00