NASZA OFERTA

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Feniks"

Zobacz ofertę Punktu Informacyjnego na temat problemów dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i ich rozwiązywania.

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Feniks"

Zobacz ofertę indywidualnego wsparcia psychologicznego. Skorzystaj z pomocy psychologa, psychoterapeuty i specjalisty terapii uzależnień.

CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE ”FENIKS”

Zobacz ofertę grup wspierających abstynencję, osoby współuzależnione oraz grupy motywującej do podjęcia terapii uzależnień.

Zobacz ofertę działań integracyjnych, rozwojowych i wypoczynkowych Ośrodka służących utrzymaniu trzeźwości oraz budowaniu sieci wsparcia.