O NAS

O NAS

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Feniks 

Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym

Plany Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym na 2018 rok. 

Zapoznaj się ze strukturą Stowarzyszenia i dokumentami regulującymi nasze działania.

Zobacz z kim stale współpracujemy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Poznaj historię naszego Stowarzyszenia. Pomagamy ludziom już ponad 40 lat.