WSPÓŁPRACA

NASI PARTNERZY

Współpraca krajowa

Jesteśmy członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.

 

Współpracujemy z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

Współpracujemy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE ”FENIKS”

Współpraca lokalna

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Feniks” przy realizacji swych zadań ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w mieście:

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta,
  • Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
  • Chorzowskim Urzędem Pracy,
  • Stowarzyszeniem Obrony Godności i Praw Dziecka „Wyspa”,
  • Centrum Aktywizacji Społecznej.
    Stowarzyszenie

„Feniks” jest przykładem tego, iż możliwa jest partnerska współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu działań interwencyjnych i pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, bez rozwiązania którego nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie rodziny i jej godne życie.