Grupy Samopomocowe

Zadania w ramach tego działania mają na celu aktywizację społeczną osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej, w szczególności członków i podopiecznych stowarzyszenia. Podejmowanie aktywności społecznej na rzecz innych ludzi poprzez praktykę wolontariatu, pracę społeczną wsparcie terapeutyczne oraz wspólna praca i mobilizacja przy organizacji wydarzeń i imprez integruje, buduje pozytywne relacje, wzmacnia poczucie własnej wartości, jest nieoceniona w procesie aktywnego codziennego trzeźwienia.

 

Zapraszamy na Grupy Samopomocowe realizowane przez członków naszego stowarzyszenia.

 

 • Grupa początkująca

 

Grupa skierowana dla osób, które są na początku swojej drogi w walce z chorobą alkoholową, Chcą podjąć działania mające na celu poprawę swojej sytuacji życiowej. Celem grupy jest motywacja do życia w abstynencji oraz zmian zachowań wynikających z uzależnienia od alkoholu.

Grupę prowadzi Aniela Racka

Spotkania odbywają się w poniedziałki, środy i piątki.

 

 • Grupa Rozwojowa o nazwie: „Żyj i daj żyć innym”.

 

Grupa skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej będących w stanie trzeźwienia. Mottem grupy jest credo: oby nam się dobrze żyło i aby z nami się dobrze żyło. Na grupie uczestnicy uczą się mechanizmów radzenia sobie z problemami życia codziennego, praca z emocjami oraz skutecznej komunikacji.

Grupę prowadzi Henryk Krupiński.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.00 – 19.00

 

 • Grupa Samopomocowa o nazwie: „Nowe życie”.

 

Grupa skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej będących w stanie trzeźwienia.  Na grupie uczestnicy uczą się mechanizmów radzenia sobie z stresem, nawrotami choroby alkoholowej, zrozumienia.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 17.00 – 19.00

 

 • Grupa wsparcia dla Kobiet

 

Grupa skierowana dla osób współuzależnionych, a także ofiar przemocy domowej, gdzie głównym powodem tej przemocy jest destruktywne nadużywanie alkoholu. Celem grupy będzie aktywizacja społeczna uczestniczek, poznanie mechanizmów choroby alkoholowej bliskiej osoby, mechanizmu powstania i utrwalania się współuzależnienia, uzyskanie stanu uwolnienia od współuzależnienia, nabraniu umiejętności radzenia sobie ze sobą i swymi emocjami oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Grupę prowadzi Danuta Pawlik.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 17.00 – 19.00

 

Powyższe grupy mają charakter otwarty. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez osoby mające do tego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie będące wynikiem własnych przeżyć związanych z chorobą alkoholową. Są to osoby po terapii własnej, z długoletnim stażem abstynenckim, przeszkolone do pracy z klientem uzależnionym od alkoholu.

 

Przy realizacji tego działania stosowane będą metody aktywizacyjne w tym:

 

 • Mikrowykłady
 • Trening asertywności
 • Trening interpersonalny
 • Konfrontacja w grupie
 • Psychodramy
 • Dyskusje
 • Różne formy relaksacji