Grupy Wsparcia

Stowarzyszenie FENIKS realizuje zadanie publiczne na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów pt. “Cieszmy się życiem – promowanie trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin”.  W ramach realizacji tego zadania zapraszamy na poniższe Grupy Wsparcia:

 

  • GRUPY WSPARCIA OGÓLNEGO – zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w poniedziałek o godz. 17.00 – 19.00

 

Jest to grupa otwarta wspólna dla wszystkich, zarówno dla osób uzależnionych, współuzależnionych, szkodliwie i ryzykownie pijących oraz ofiar przemocy domowej. Celem grupy jest motywowanie do życia w abstynencji i ograniczeniu spożywania alkoholu.

 

Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

 

• Analiza aktualnej sytuacji osoby zgłaszającej się;
• Analiza przyczyn zgłoszenia się osoby z problemem alkoholowym;
• Analiza zewnętrznych motywów zgłoszenia się;
• Próba uświadomienia lub kreacji motywacji wewnętrznej do zmiany;
• Analiza stereotypów na temat uzależnienia od alkoholu;
• Omówienie dostępnych form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;
• Omówienie zachowań sprzyjających zachowaniu abstynencji;
• Omówienie zachowań ryzykownych zagrażających abstynencji;
• Omówienie ryzyka związanego z transformacją uzależnienia od alkoholu w inne uzależnienia;
• Odkrywanie mocnych stron klienta w aspekcie jego skuteczności (w celu wykorzystania tych zasobów do wprowadzania zmian);
• Utworzenie planu dalszego działania w zakresie pracy nad problemem alkoholowym;
• Motywacja do włączenia się w działania stowarzyszenia i wspólnot samopomocowych.

 

Przy realizacji tego działania stosowane są metody aktywizacyjne w tym:

 

• mikrowykłady;
• trening interpersonalny;
• dyskusje;
• konfrontacja w grupie.

 

Grupa spotyka się dwa razy w miesiącu, w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00, zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest na stronie www, na naszym kanale na Facebooku oraz w siedzibie stowarzyszenia.

 

PRZYJDŹ, ZAPRASZAMY!

 

 

Grupa ta dostosowana jest do różnych potrzeb i życiowych sytuacji. Prowadzona jest przez przygotowaną do tego osobę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uzależnionymi osobami.

 

Wyjście z uzależnienia bez otwarcia się na pomoc innych jest praktycznie niemożliwe. Utrzymanie abstynencji bez rozwijania umiejętności i wiedzy na temat samego siebie i relacji z innymi również jest trudne; często prowadzi do zamiany jednego uzależnienia na inne. Wyjście z pułapki współuzależnienia, bez pomocy kogoś kto taktownie przypomni o współodpowiedzialności za zmianę sytuacji w patologicznym związku, a więc konieczności zmiany siebie również graniczy z cudem.

 

Aby przyłączyć się do grupy zadzwoń lub napisz e mail:
tel. 32 241 54 73 (w dni robocze od 16.00 do 19.00)
e-mail: cstfeniks@vp.pl