Grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w czterech grupach wsparcia o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym prowadzonych przez Stowarzyszenie FENIKS. Grupy te dostosowane są do różnych potrzeb i życiowych sytuacji. Każda z grup prowadzona jest przez przygotowaną do tego osobę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uzależnionymi osobami.

Wyjście z uzależnienia bez otwarcia się na pomoc innych jest praktycznie niemożliwe. Utrzymanie abstynencji bez rozwijania umiejętności i wiedzy na temat samego siebie i relacji z innymi również jest trudne; często prowadzi do zamiany jednego uzależnienia na inne. Wyjście z pułapki współuzależnienia, bez pomocy kogoś kto taktownie przypomni o współodpowiedzialności za zmianę sytuacji w patologicznym związku, a więc konieczności zmiany siebie również graniczy z cudem.

PRZYJDŹ, ZAPRASZAMY!

Grupa edukacyjno-motywująca dla osób uzależnionych oraz szkodliwie i ryzykownie nadużywających alkoholu – poniedziałek, godzina 17.00 – 19.00

Działania pomocowe w tej grupie skoncentrowane są na analizie aktualnej sytuacji osoby zgłaszającej się z problemem, na wzmacnianiu motywacji do zmiany, transformowaniu motywacji zewnętrznej na wewnętrzną, poszukiwaniu i wzmacnianiu zasobów własnych jednostki, tworzeniu planu działania z zakresu pracy nad problemem alkoholowym

Grupa wspierająca abstynencję dla osób uzależnionych po terapii własnej (rehabilitacja) – wtorek, godzina 18.00-20.00

Grupa ma charakter otwarty, co znaczy, że można do niej dołączyć w dowolnym momencie. Uczestnikami są osoby, które ukończyły terapię odwykową w placówkach leczenia stacjonarnego lub ambulatoryjnego. Działania pomocowe skoncentrowane są obszarach, które pomogą osobie uzależnionej utrzymywać trzeźwość, czyli obszar poznawczy, emocjonalny i duchowy.

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej (motywowanie, rehabilitacja) – środa, godzina 16.00 – 18.00

Grupa ma charakter otwarty, co znaczy, że można do niej dołączyć w dowolnym momencie. Członkami grupy są osoby współuzależnione, a także ofiary przemocy domowej, której głównym powodem jest destrukcyjne nadużywanie alkoholu. Celem grupy jest poznanie mechanizmu choroby alkoholowej bliskiej osoby, zdiagnozowanie współuzależnienia, uzyskanie stanu uwolnienia od współuzależnienia, nabraniu umiejętności radzenia sobie ze sobą i swymi emocjami oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Grupa rozwoju osobistego – czwartek, godzina 17.00-19.00

Grupa ma charakter otwarty, co znaczy, że można do niej dołączyć w dowolnym momencie. Oferta skierowana jest dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Podczas spotkań uczestniczy omawiają aktualne problemy życiowe charakterystyczne dla późnego okresu trzeźwienia. W zajęciach uczestniczą osoby, które zakończyły udział w programach terapii podstawowej realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego i/lub ukończyły zajęcia w innych grupach pomocy.

Grupa początkująca dla osób z problemem alkoholowym prowadzona przez Panią Anielę Racką – piątek, godzina 16.30-18.30

Grupa rozwoju osobistego pt. „Żyj i daj żyć innym” prowadzona przez Pana Henryka Krupińskiego – poniedziałek, godzina 17.00-19.00

Aby przyłączyć się do jednej z grup zadzwoń lub napisz e mail:
tel. 32 241 54 73 (w dni robocze od 16.00 do 19.00)
e-mail: cstfeniks@vp.pl