Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA FENIKS

 

ORAZ OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I DYSFUKCJOM SPOŁECZNYM

 

Historia Chorzowskiego Stowarzyszenia „Feniks” to już 44 lata. W 1977 roku z inicjatywy lekarza psychiatry dr. Oczkowskiego powstał Klub Abstynentów „Feniks”, który w istocie początkowo był klubem pacjenta. Działalność ograniczyła się do wsparcia pacjentów Poradni Odwykowej w utrzymaniu abstynencji. Z czasem działalność rozszerzono na rodziny osób uzależnionych.

 

Rok później, w 1978 – opiekunem klubu zostaje dr Jerzy Furman, również w tym roku tworzył się pierwszy zarząd na czele którego stanął prezes Jan Kanclerz. Okresem decydującym o dalszych losach „Feniksa” jego być albo nie być, był początek transformacji ustrojowej, kiedy to w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych zaczęto szukać najlepszej formuły funkcjonowania Klubu.

 

W 1993 roku siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona z ulicy Cmentarnej na ulicę Katowicką 77. Od tego roku adres ten funkcjonuje w świadomości wielu mieszkańców miasta jako symbol miejsca, gdzie mogą uzyskać fachową pomoc i szeroko rozumiane wsparcie tak niezbędne w rozwiązywaniu problemu alkoholowego własnego bądź ich najbliższych.

 

Również w 1993 roku „Feniks” został zarejestrowany jako stowarzyszenie, co umożliwiło realizację nowych zadań pomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Z biegiem czasu Stowarzyszenie stawało się coraz bardziej wiarygodnym partnerem dla miasta w obszarze polityki społecznej. W 1995 roku Stowarzyszenie powołało Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego zadaniem była profesjonalna pomoc psychologiczna osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej.

 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakończył swoją działalność w 2013 roku, a w jego miejsce powołany został Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym, który funkcjonuje do dzisiaj. Ośrodek realizuje głównie zadania o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym adresowane do osób pijących, trzeźwych alkoholików, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej. W ciągu każdego miesiąca przez Stowarzyszenie przewija się około 100 osób szukających pomocy, ale także korzystających z wspólnych spotkań, wyjazdów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

W ramach działalności dawnego Klubu Abstynenta, a dziś Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Feniks” naszym klientom swą pomocą służyło wielu psychologów i terapeutów. Wśród nich wymienić należy takie osoby jak: Alina Głosz, Grażyna Magiera, Bogusław Przybylski, Bożena Kmetyk, Bożena Pachuta, Sławomir Leśków, Teresa Popławska, Justyna Kaczmarczyk, Joanna Małanka, Aleksandra Czajkowska, Jerzy Furman, Andrzej Mzyk, Adam Mzyk.

 

Kolejnymi prezesami Stowarzyszenia byli:

 

1981 r. – Janusz Łukaszewski

1986 r.Mieczysław Jagliński

1989 r. – Lech Bulanda

1992 r.Bogusław Przybylski

1994 r. – Tadeusz Odyga

2006 r. – Władysław Brzeziński

od 08.05.2010 r. do 26.06.2020 r.Roman Jurczyk

od 26.06.2020 r. – Robert Kowolik

 

Obecnie Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozszerzenia swej oferty oraz dalszej profesjonalizacji świadczonych usług. Ważnym celem jest obecnie zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Chorzów o pomocy jaką oferuje Stowarzyszenie.