Historia

HISTORIA STOWARZYSZENIA FENIKS

ORAZ OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I DYSFUKCJOM SPOŁECZNYM

Historia Chorzowskiego Stowarzyszenia „Feniks” to już 40 lat. W 1977 roku z inicjatywy lekarza psychiatry dr. Oczkowskiego powstał Klub Abstynentów „Feniks”, który w istocie początkowo był klubem pacjenta. Działalność ograniczyła się do wsparcia pacjentów Poradni Odwykowej w utrzymaniu abstynencji. Z czasem działalność rozszerzono na rodziny osób uzależnionych.

Rok później, w 1978 – opiekunem klubu zostaje dr Jerzy Furman, również w tym roku tworzył się pierwszy zarząd na czele którego stanął prezes Jan Kanclerz.

Okresem decydującym o dalszych losach „Feniksa” jego być albo nie być, był początek transformacji ustrojowej, kiedy to w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych zaczęto szukać najlepszej formuły funkcjonowania Klubu.

W 1993 roku siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona z ulicy Cmentarnej na ulicę Katowicką 77. Od tego roku adres ten funkcjonuje w świadomości wielu mieszkańców miasta jako symbol miejsca, gdzie mogą uzyskać fachową pomoc i szeroko rozumiane wsparcie tak niezbędne w rozwiązywaniu problemu alkoholowego własnego bądź ich najbliższych.

Również w 1993 roku „Feniks” został zarejestrowany jako stowarzyszenie, co umożliwiło realizację nowych zadań pomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Z biegiem czasu Stowarzyszenie stawało się coraz bardziej wiarygodnym partnerem dla miasta w obszarze polityki społecznej. W 1995 roku Stowarzyszenie powołało Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego zadaniem była profesjonalna pomoc psychologiczna osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakończył swoją działalność w 2013 roku, a w jego miejsce powołany został Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym, który funkcjonuje do dzisiaj. Ośrodek realizuje głównie zadania o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym adresowane do osób pijących, trzeźwych alkoholików, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej.

W ciągu każdego miesiąca przez Stowarzyszenie przewija się około 270 osób szukających pomocy, ale także korzystających z wspólnych spotkań, wyjazdów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

W ramach działalności dawnego Klubu Abstynenta, a dziś Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Feniks” naszym klientom swą pomocą służyło wielu psychologów i terapeutów. Wśród nich wymienić należy takie osoby jak: Alina Głosz, Grażyna Magiera, Bogusław Przybylski, Bożena Kmetyk, Bożena Pachuta, Sławomir Leśków, Teresa Popławska, Justyna Kaczmarczyk, Joanna Małanka, Aleksandra Czajkowska, Jerzy Furman, Andrzej Mzyk.

Kolejnymi prezesami Stowarzyszenia byli:

1981 r. – Janusz Łukaszewski
1986 r. – Mieczysław Jagliński
1989 r. – Lech Bulanda
1992 r. – Bogusław Przybylski
1994 r. – Tadeusz Odyga
2006 r. – Władysław Brzeziński
Od 08.05.2010 r.- Roman Jurczyk

Obecnie Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozszerzenia swej oferty oraz dalszej profesjonalizacji świadczonych usług. Ważnym celem jest obecnie zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Chorzów o pomocy jaką oferuje Stowarzyszenie.