Plan roczny

OGÓLNY PLAN WYDARZEŃ W CHST „FENIKS” w 2020 ROKU

 1. Dzień kobiet – 8 marca
 2. Dzień osób współuzależnionych – 12 marca
 3. 18 Rocznica powstania „Uwolnienie” Sosnowiec – kwiecień
 4. 13 Rajd Pieszy „Szlakiem Wiercicy” w Złotym Potoku – maj
 5. XIX Dzień Organizacji Pozarządowych – czerwiec
 6. Wieczór Poezji nad zalewem Nakło-Chechło – 12 czerwca
 7. 27 Rocznica powstania „Spróbuj z Nami” Świętochłowice – 13 czerwca
 8. 35 Rocznica powstania „Przystań” Zawiercie – 20 czerwca
 9. Walne zebranie sprawozdawcze – 26 czerwca
 10. 12 Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjno-Sportowe Nad Pilica w Spała k/Tomaszowa Mazowieckiego – 4-5 lipca
 11. 29 Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – Zamczysko 2020 Olsztyn k/Częstochowy – 27-30 sierpnia
 12. Ogólnopolski miesiąc trzeźwości – sierpień
 13. 35 rodzinne Święto Trzeźwości na Barbarce – 29-30 sierpnia
 14. Trzydniowe warsztaty integracyjne w Białym Dunajcu – 7-9 sierpnia
 15. Spotkanie Prezesów Stowarzyszeń w Praszka – 5 września
 16. Wyjazd warsztatowy do Zawady – 4-6 września
 17. 18 Zlot Rodzin Abstynenckich „Leśniów-2020” – 12 – 13 września
 18. Chorzowskie Dni Trzeźwości – październik
 19. Śląskie Forum Abstynenckie w Tarnowskich Górach – 3 października
 20. 43 rocznica założenia ChST „Feniks”- 17 października
 21. Turniej tenisa stołowego w Zawierciu – 24 października
 22. Świąteczne Zebranie Rady Związku – 12 grudnia
 23. Sylwester na trzeźwo – 31 grudnia
 24. Rocznice abstynenckie (27 stycznia, 25 września, 27 listopada)