Współpraca

Nasi partnerzy

Współpraca krajowa

 • Jesteśmy członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.
 • Współpracujemy z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
 • Współpracujemy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Współpraca lokalna

  Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Feniks” przy realizacji swych zadań ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w mieście:

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta,
  • Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
  • Chorzowskim Urzędem Pracy,
  • Stowarzyszeniem Obrony Godności i Praw Dziecka „Wyspa”,
  • Centrum Aktywizacji Społecznej.
   Stowarzyszenie

  „Feniks” jest przykładem tego, iż możliwa jest partnerska współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu działań interwencyjnych i pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, bez rozwiązania którego nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie rodziny i jej godne życie.