Współpraca

Nasi partnerzy

Współpraca krajowa

 • Jesteśmy członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.
 • Współpracujemy z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
 • Współpracujemy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Współpraca lokalna

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Feniks” przy realizacji swych zadań ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w mieście:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta,
 • Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
 • Chorzowskim Urzędem Pracy,
 • Stowarzyszeniem Obrony Godności i Praw Dziecka „Wyspa”,
 • Centrum Aktywizacji Społecznej.
  Stowarzyszenie

„Feniks” jest przykładem tego, iż możliwa jest partnerska współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w podejmowaniu działań interwencyjnych i pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, bez rozwiązania którego nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie rodziny i jej godne życie.