FAS

FAS (Alkoholowy zespół płodowy)

Jest to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń będących skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

Diagnoza alkoholowego zespołu płodowego FAS opiera się na następujących kryteriach:

  • charakterystyczne rysy twarzy,
  • mała waga urodzeniowa,
  • dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego,
  • wywiad potwierdzający narażenie płodu na działanie alkoholu w życiu płodowym.

Nawet mała dawka alkoholu może wywołać trwałe uszkodzenia płodu. Zmiany ,które raz zaszły w mózgu, nie ulegają ani pogłębieniu, ani nie mogą zostać cofnięte. Żadna dawka nie jest bezpieczna. Dzieci z FAS uważane są za niegrzeczne, złośliwe i nieodpowiedzialne.

FAS jest jednym z tragicznych skutków alkoholizmu, których można uniknąć, ale liczba dzieci z FAS jest w Polsce bardzo wysoka. Na podstawie badań spożycia alkoholu przez kobiety, szacuje się, że w Polsce co roku rodzi się ok. 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS.