GŁÓWNA

POMAGAMY OSOBOM UZALEŻNIONYM ROZPOCZĄĆ NOWE ŻYCIE

Bezpłatna pomoc psychologiczna, rehabilitacja
i integracja

O G Ł O S Z E N I E

        Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia FENIKS na uroczystość z obchodów Dnia Współuzależnionych, który odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku o godz. 17.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Katowickiej 77 w Chorzowie.

prezes Zarządu, Robert Kowolik

***

Serdecznie zapraszamy na pierwsze posiedzenie nowego zarządu w siedzibie stowarzyszenia FENIKS, które odbędzie się w dniu 14 SIERPNIA 2020 roku o godz. 17.00

z poważaniem 

prezes Robert Kowolik

WYCIECZKI

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch wyjazdach warsztatowo- integracyjnym organizowanych przez stowarzyszenie FENIKS

Gościniec KAPRYS

( ul. Myśliwska 57, 43-370 Szczyrk)

Warsztat odbędzie się w dniach 18 września do 20 września 2020 (2 doby).

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł/osoba (członek stowarzyszenia płaci 80 zł/osoba)  i obejmuje nocleg oraz wyżywienie.  Dojazd we własnym zakresie.

Zapisy przyjmuje Pani Longina Wawrzyniak.

***

U Haliny BIAŁY DUNAJEC
(ul. Jana Pawła II 66a, 34-425 Biały Dunajec).

Warsztat odbędzie się w dniach 7 sierpnia do 9 sierpnia 2020 (3 dni).

Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł/doba od osoby  i obejmuje nocleg oraz wyżywienie. Koszt całkowity 160 zł (2 doby). Dojazd we własnym zakresie.

ZAMKNIĘCIE NABORU NA PSYCHOTERAPIĘ FINANSOWANĄ Z EFS

Z przykrością informujemy, że od 1 grudnia 2019 zamykamy nabór pacjentów na psychoterapię w ramach projekt pod tytułem: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia w Chorzowie”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Informujemy równocześnie, że kontynuowane będą wszystkie już rozpoczęte procesy psychoterapeutyczne.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu www.psychoterapia-chorzow.pl

Równocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z oferty Stowarzyszenia, porad psychologicznych, grup wsparcia, punktu informacyjnego oraz zajęć integracyjno-rehabilitacyjnych. 

 

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych. 
Wartość projektu: 312.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 290.160,00 PLN
Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020
Cel główny projektu: Działania w projekcie dotyczą osób uzależnionych i osób z ich otoczenia. Osoby te zostaną objęte kompleksowymi usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości takimi jak terapia uzależnień i psychoterapia.

W odniesieniu do osób uzależnionych celem projektu jest:
a. pozyskanie wiedzy na czym polega alkoholizm i jakie mechanizmy nim rządzą,
b. podjęcie decyzji o abstynencji od alkoholu,
c. nauczenie się efektywnych sposób unikania nawrotu do uzależnienia,
d. rozpoczęcie działań na rzecz własnego rozwoju i działań na rzecz innych.

W odniesieniu do osób z otoczenia uzależnionych celem jest:
a. poprawa stanu zdrowia psychicznego – zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania,
b. zmniejszenie częstotliwości reakcji dysadaptacyjnych,
c. podjęcie i utrzymanie działań skierowanych na poprawę własnej sytuacji,
d. pozyskanie wiedzy na temat natury, mechanizmów powstawania i sposobów rozwiązania swojego problemu.

NASZA OFERTA

Oferujemy nieodpłatną pomoc psychologiczną osobom dotkniętym problemem alkoholizmu i ich rodzinom. Oferujemy wsparcie terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób ryzykownie pijących i nadużywających alkoholu. Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia lub jeśli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, a Ty nie wiesz jak sobie z tym poradzić, zapraszamy do nas. Spotkasz ludzi, na których możesz liczyć. Wiemy jak Ci pomóc, bo robimy to od 40 lat.

Nie zwlekaj, zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy.

+ 48 515 77 67 63

Codziennie uzyskać można informacje na temat możliwości pomocy w rozwiązaniu problemów z alkoholem. 

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, terapeutę uzależnień, który udziela indywidualnych porad psychologicznych. 

Oferujemy terapię grupową w czterech rodzajach grup dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów.

Wspierając trzeźwość organizujemy wycieczki, grupy zainteresowań, spotkania okolicznościowe.

Działalność ChST FENIKS współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż Feniksowi 1% podatku.
KRS 0000097403

Stowarzyszenie posiada
CERTYFIKAT STANDARDÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH 
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Promocji Rozwoju Stowarzyszeń Abstynenckich OPUS.