GŁÓWNA

OGŁOSZENIE

W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Chorzowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Feniks” podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć grupowych realizowanych w ramach zadania publicznego pt. „Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików. Kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom”. Zajęcia zawieszone zostały w terminie od 14.03.2020 do 14.04.2020.

Zarząd podjął również decyzję, aby zajęcia te zostały odpracowane w późniejszym terminie, o ile będzie taka możliwość.

Wątpliwości dotyczące terminów i formy sesji indywidualnych realizowanych w projekcie EFS należy ustalać bezpośrednio z terapeutami prowadzącymi.

DZIEŃ OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na obchody

DNIA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Spotkanie odbędzie się dnia 12.03.2020 (czwartek) o godzinie 16.00.


Zarząd ChST „Feniks”

 

 

Treningi tenisa stołowego

Od początku 2020 roku w każdy piątek od 16.30 do 19.00 odbywały się będą treningi tenisa stołowego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

 

 

Zaczynamy rozgrywki SKATA

Wszystkich miłośników SKATA zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach w każdy drugi i trzeci czwartek miesiąca. Najbliższy termin to 16.01.2020 o godzinie 17.30.

 

                                                        

 

Turniej Remika 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach
TURNIEJU REMIKA 2020

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 02.01.2020 o godzinie 16.30.

 

 
 
 

ZAMKNIĘCIE NABORU NA PSYCHOTERAPIĘ

Z przykrością informujemy, że od 1 grudnia 2019 zamykamy nabór pacjentów na psychoterapię w ramach projekt pod tytułem: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia w Chorzowie”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Informujemy równocześnie, że kontynuowane będą wszystkie już rozpoczęte procesy psychoterapeutyczne.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu www.psychoterapia-chorzow.pl

Równocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z oferty Stowarzyszenia, porad psychologicznych, grup wsparcia, punktu informacyjnego oraz zajęć integracyjno-rehabilitacyjnych. 

 

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych. 
Wartość projektu: 312.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 290.160,00 PLN
Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020
Cel główny projektu: Działania w projekcie dotyczą osób uzależnionych i osób z ich otoczenia. Osoby te zostaną objęte kompleksowymi usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości takimi jak terapia uzależnień i psychoterapia.

W odniesieniu do osób uzależnionych celem projektu jest:
a. pozyskanie wiedzy na czym polega alkoholizm i jakie mechanizmy nim rządzą,
b. podjęcie decyzji o abstynencji od alkoholu,
c. nauczenie się efektywnych sposób unikania nawrotu do uzależnienia,
d. rozpoczęcie działań na rzecz własnego rozwoju i działań na rzecz innych.

W odniesieniu do osób z otoczenia uzależnionych celem jest:
a. poprawa stanu zdrowia psychicznego – zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania,
b. zmniejszenie częstotliwości reakcji dysadaptacyjnych,
c. podjęcie i utrzymanie działań skierowanych na poprawę własnej sytuacji,
d. pozyskanie wiedzy na temat natury, mechanizmów powstawania i sposobów rozwiązania swojego problemu.

NASZA OFERTA

Oferujemy nieodpłatną pomoc psychologiczną osobom dotkniętym problemem alkoholizmu i ich rodzinom. Oferujemy wsparcie terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób ryzykownie pijących i nadużywających alkoholu. Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia lub jeśli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, a Ty nie wiesz jak sobie z tym poradzić, zapraszamy do nas. Spotkasz ludzi, na których możesz liczyć. Wiemy jak Ci pomóc, bo robimy to od 40 lat.

Nie zwlekaj, zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy.

+ 48 515 77 67 63

Codziennie uzyskać można informacje na temat możliwości pomocy w rozwiązaniu problemów z alkoholem. 

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, terapeutę uzależnień, który udziela indywidualnych porad psychologicznych. 

Oferujemy terapię grupową w czterech rodzajach grup dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów.

Wspierając trzeźwość organizujemy wycieczki, grupy zainteresowań, spotkania okolicznościowe.

Działalność ChST FENIKS współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż Feniksowi 1% podatku.
KRS 0000097403

Stowarzyszenie posiada
CERTYFIKAT STANDARDÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH 
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Promocji Rozwoju Stowarzyszeń Abstynenckich OPUS.