GŁÓWNA

42. ROCZNICA UTWORZENIA CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO „FENIKS”

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „FENIKS” ma zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 42. Rocznicy Działalności Stowarzyszenia, które odbędą się 26.10.2019 roku.

PROGRAM:

9.00-16.00 Dyżur specjalny „Punktu konsultacyjno – informacyjnego” z okazji Chorzowskiego Dnia Trzeźwości, ul. Katowicka 77, Chorzów.

16.00 – Msza św. w Kościele św. Floriana w Chorzowie, ul. ks. Konrada Szwedy 1, Chorzów.

17.30 – Część oficjalna w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Lompy 13.

19.30 – Integracyjna zabawa taneczna na trzeźwo.

Bilet wstępu 25 zł od osoby, w tym ciepły posiłek.

Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie.

 

 

WYJAZDOWE WARSZTATY – INTEGRACJA ORAZ SZKOLENIE 
PT. „PIERWSZY KONTAKT”

Zarząd Chorzowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Feniks„ informuje, że w dniach 08.XI – 11.XI 2019 roku odbędą się WYJAZDOWE WARSZTATY – INTEGRACJA ORAZ SZKOLENIE PT. „PIERWSZY KONTAKT”.

Szkolenie odbędzie się w Kluczach Małopolskich w Dworku Jurajskim. Przypuszczalny koszt na osobę 150 zł. za 3 doby (w tym śniadanie – obiadokolacja). Dojazd samochodami. Płatne u kierowców w wysokości 25 zł. 

ZAPRASZAMY!

Zapisy u p. Longiny do 30.X.

Działanie współfinasowane jest ze środków Urzędu Miasta Chorzów.

 

 

 

TRWA NABÓR DO MŁODZIEŻOWEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej, prowadzonej przez doświadczonego psychoterapeutę terapii grupowej Jana Brzezickiego. Grupa przeznaczona jest dla młodzieży doświadczającej trudności w adaptacji społecznej, zagrożonej uzależnieniem od alkoholu, pochodzącej z rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, pijącej alkohol w sposób szkodliwy lub ryzykowny.

Sesje odbywają się raz w tygodniu (środa) w godzinach 16.30 – 18.30.

Grupa ma charakter otwarty, nielimitowany jest również czas uczęszczania do w niej.
Terapia jest bezpłatna (finansowanie ze środków UE).

ZAPRASZAMY!
Rejestracja: tel. 515 784 127

 

 

BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA I PORADY PSYCHIATRYCZNE

www.psychoterapia-chorzow.pl

Z przyjemnością informujemy, że od 1 września 2018 Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym przy ChST FENIKS realizuje projekt pod tytułem: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia w Chorzowie”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Kierowana jest ona do wszystkich. Nie tylko do osób uzależnionych, ale także ich otoczenia – współmałżonków, dzieci, rodziców. Również do osób, które coraz częściej sięgają po alkohol, aby poczuć się lepiej i złagodzić napięcia codziennego życia. W praktyce oznacza to, że skorzystać z takiego wsparcia może każdy, kto doświadcza psychicznego cierpienia i niepokojących objawów, które związane są w jakiś sposób z piciem alkoholu własnym lub przez bliską osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy obecne problemy są wynikiem doświadczeń z przeszłości (np. osoby współuzależnione, DDA).

Oferujemy wsparcie doświadczonych specjalistów, bezpłatnie i bez kolejek.

Psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa.
Indywidualna terapia uzależnienia, grupowa terapia uzależnienia.
Psychoterapia par i rodzin.
Lekarskie konsultacje psychiatryczne.
Psychologiczne interwencje środowiskowe.

Aby umówić się na konsultacje wystarczy zadzwonić:

tel. 515 784 127

 

Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.

Więcej o możliwościach zapisów i sposobie realizacji można znaleźć na stronie projektu.

www.psychoterapia-chorzow.pl

 

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych. 
Wartość projektu: 312.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 290.160,00 PLN
Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020
Cel główny projektu: Działania w projekcie dotyczą osób uzależnionych i osób z ich otoczenia. Osoby te zostaną objęte kompleksowymi usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości takimi jak terapia uzależnień i psychoterapia.

W odniesieniu do osób uzależnionych celem projektu jest:
a. pozyskanie wiedzy na czym polega alkoholizm i jakie mechanizmy nim rządzą,
b. podjęcie decyzji o abstynencji od alkoholu,
c. nauczenie się efektywnych sposób unikania nawrotu do uzależnienia,
d. rozpoczęcie działań na rzecz własnego rozwoju i działań na rzecz innych.

W odniesieniu do osób z otoczenia uzależnionych celem jest:
a. poprawa stanu zdrowia psychicznego – zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania,
b. zmniejszenie częstotliwości reakcji dysadaptacyjnych,
c. podjęcie i utrzymanie działań skierowanych na poprawę własnej sytuacji,
d. pozyskanie wiedzy na temat natury, mechanizmów powstawania i sposobów rozwiązania swojego problemu.

NASZA OFERTA

Oferujemy nieodpłatną pomoc psychologiczną osobom dotkniętym problemem alkoholizmu i ich rodzinom. Oferujemy wsparcie terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób ryzykownie pijących i nadużywających alkoholu. Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia lub jeśli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, a Ty nie wiesz jak sobie z tym poradzić, zapraszamy do nas. Spotkasz ludzi, na których możesz liczyć. Wiemy jak Ci pomóc, bo robimy to od 40 lat.

Nie zwlekaj, zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy.

+ 48 515 77 67 63

Codziennie uzyskać można informacje na temat możliwości pomocy w rozwiązaniu problemów z alkoholem. 

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, terapeutę uzależnień, który udziela indywidualnych porad psychologicznych. 

Oferujemy terapię grupową w czterech rodzajach grup dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów.

Wspierając trzeźwość organizujemy wycieczki, grupy zainteresowań, spotkania okolicznościowe.

Działalność ChST FENIKS współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż Feniksowi 1% podatku.
KRS 0000097403

Stowarzyszenie posiada
CERTYFIKAT STANDARDÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH 
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Promocji Rozwoju Stowarzyszeń Abstynenckich OPUS.