GŁÓWNA

BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA I PORADY PSYCHIATRYCZNE

Z przyjemnością informujemy, że od 1 września 2018 Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS rozpoczyna realizację projektu pod tytułem: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia w Chorzowie”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ciągu dwóch lat w Stowarzyszeniu FENIKS uzyskać będzie można profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną w zakresie uzależnień i ich skutków. Kierowana jest ona nie tylko do osób uzależnionych, ale także ich otoczenia – współmałżonków, dzieci, rodziców. W praktyce oznacza to, że każdy, kto doświadcza psychicznego cierpienia i zaburzeń, które związane są z uzależnieniem od alkoholu własnym lub uzależnieniem bliskiej osoby może skorzystać z takiego wsparcia. Dotyczy to również sytuacji, gdy obecne problemy są wynikiem doświadczeń z przeszłości. Oferowane wsparcie to: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, indywidualna terapia uzależnienia, grupowa terapia uzależnienia, psychoterapia par i rodzin, konsultacje psychiatryczne, psychologiczne interwencje środowiskowe. O możliwościach zapisów i sposobie realizacji projektu informować będziemy na bieżąco.

 

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych. 

Wartość projektu: 312.000,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 290.160,00 PLN

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Cel główny projektu: Działania w projekcie dotyczą osób uzależnionych i osób z ich otoczenia. Osoby te zostaną objęte kompleksowymi usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości takimi jak terapia uzależnień i psychoterapia. W odniesieniu do osób uzależnionych celem projektu jest:

a. pozyskanie wiedzy na czym polega alkoholizm i jakie mechanizmy nim rządzą,
b. podjęcie decyzji o abstynencji od alkoholu,
c. nauczenie się efektywnych sposób unikania nawrotu do uzależnienia,
d. rozpoczęcie działań na rzecz własnego rozwoju i działań na rzecz innych.

W odniesieniu do osób z otoczenia uzależnionych celem jest:
a. poprawa stanu zdrowia psychicznego – zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania,
b. zmniejszenie częstotliwości reakcji dysadaptacyjnych,
c. podjęcie i utrzymanie działań skierowanych na poprawę własnej sytuacji,
d. pozyskanie wiedzy na temat natury, mechanizmów powstawania i sposobów rozwiązania swojego problemu.

NASZA OFERTA

Oferujemy nieodpłatną pomoc psychologiczną osobom dotkniętym problemem alkoholizmu i ich rodzinom. Oferujemy wsparcie terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób ryzykownie pijących i nadużywających alkoholu. Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia lub jeśli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, a Ty nie wiesz jak sobie z tym poradzić, zapraszamy do nas. Spotkasz ludzi, na których możesz liczyć. Wiemy jak Ci pomóc, bo robimy to od 40 lat.

Nie zwlekaj, zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy.

+ 48 515 77 67 63

Codziennie uzyskać można informacje na temat możliwości pomocy w rozwiązaniu problemów z alkoholem. 

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa i terapeutę uzależnień, który udziela indywidualnej pomocy terapeutycznej. 

Oferujemy terapię grupową w czterech rodzajach grup dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów.

Wspierając trzeźwość organizujemy wycieczki, grupy zainteresowań, spotkania okolicznościowe.

Działalność ChST FENIKS współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż Feniksowi 1% podatku.
KRS 0000097403

Stowarzyszenie posiada
CERTYFIKAT STANDARDÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH 
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Promocji Rozwoju Stowarzyszeń Abstynenckich OPUS.