GŁÓWNA

TURNUS INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnusie integracyjno-rehabilitacyjnym, który odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym „U Miodków” w Woli Kalinowskiej (tuż obok Ojcowa, 25 km do Krakowa). Turnus odbędzie się w dniach 23 sierpnia do 02 września 2019 (10 dni). Koszt uczestnictwa wynosi 700 zł i obejmuje nocleg oraz wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 31 maja. O wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł prosimy do 15 lipca.

Wyjazd jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Chorzów.

 

 

WARSZTATY WYJAZDOWE W BRENNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach wyjazdowych w Brennej
w pensjonacie MALWA.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-21 lipca 2019 (piątek – sobota – niedziela).
Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł i obejmuje nocleg oraz wyżywienie. Opłata uczestników wynosi 100 zł. Dojazd we własnym zakresie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 31 maja. O wpłatę prosimy do 30 czerwca.

Pierwszeństwo wyjazdu mają członkowie ChST Feniks.

Wyjazd jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Chorzów.

 

 

TRWA NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Wszystkie osoby potrzebujące leczenia psychoterapeutycznego zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej, prowadzonej przez doświadczonego psychoterapeutę terapii grupowej Jana Brzezickiego. Grupa przeznaczona jest m.in. dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresją, problemami w relacjach społecznych, zaburzeniami charakterologicznymi oraz cierpiących na zaburzenia jedzenia.Grupa dedykowana jest osobom, których problemy wiążą się z uzależnieniem od alkoholu kogoś bliskiego (rodziców, dzieci, partnerów, małżonków), szkodliwym lub ryzykownym piciem własnym. 

Grupa ma charakter otwarty, nielimitowany jest również czas udziału w niej.
Terapia jest bezpłatna (finansowanie ze środków UE).

Sesje odbywają się raz w tygodniu w środę od 16.30 do 18.30. 

ZAPRASZAMY
Rejestracja: tel. 515 784 127

 

 

BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA I PORADY PSYCHIATRYCZNE

www.psychoterapia-chorzow.pl

Z przyjemnością informujemy, że od 1 września 2018 Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym przy ChST FENIKS realizuje projekt pod tytułem: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia w Chorzowie”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Kierowana jest ona do wszystkich. Nie tylko do osób uzależnionych, ale także ich otoczenia – współmałżonków, dzieci, rodziców. Również do osób, które coraz częściej sięgają po alkohol, aby poczuć się lepiej i złagodzić napięcia codziennego życia. W praktyce oznacza to, że skorzystać z takiego wsparcia może każdy, kto doświadcza psychicznego cierpienia i niepokojących objawów, które związane są w jakiś sposób z piciem alkoholu własnym lub przez bliską osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy obecne problemy są wynikiem doświadczeń z przeszłości (np. osoby współuzależnione, DDA).

Oferujemy wsparcie doświadczonych specjalistów, bezpłatnie i bez kolejek.

Psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa.
Indywidualna terapia uzależnienia, grupowa terapia uzależnienia.
Psychoterapia par i rodzin.
Lekarskie konsultacje psychiatryczne.
Psychologiczne interwencje środowiskowe.

Aby umówić się na konsultacje wystarczy zadzwonić:

tel. 515 784 127

 

Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.

Więcej o możliwościach zapisów i sposobie realizacji można znaleźć na stronie projektu.

www.psychoterapia-chorzow.pl

 

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych. 
Wartość projektu: 312.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 290.160,00 PLN
Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020
Cel główny projektu: Działania w projekcie dotyczą osób uzależnionych i osób z ich otoczenia. Osoby te zostaną objęte kompleksowymi usługami zdrowotnymi o wysokiej jakości takimi jak terapia uzależnień i psychoterapia.

W odniesieniu do osób uzależnionych celem projektu jest:
a. pozyskanie wiedzy na czym polega alkoholizm i jakie mechanizmy nim rządzą,
b. podjęcie decyzji o abstynencji od alkoholu,
c. nauczenie się efektywnych sposób unikania nawrotu do uzależnienia,
d. rozpoczęcie działań na rzecz własnego rozwoju i działań na rzecz innych.

W odniesieniu do osób z otoczenia uzależnionych celem jest:
a. poprawa stanu zdrowia psychicznego – zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania,
b. zmniejszenie częstotliwości reakcji dysadaptacyjnych,
c. podjęcie i utrzymanie działań skierowanych na poprawę własnej sytuacji,
d. pozyskanie wiedzy na temat natury, mechanizmów powstawania i sposobów rozwiązania swojego problemu.

NASZA OFERTA

Oferujemy nieodpłatną pomoc psychologiczną osobom dotkniętym problemem alkoholizmu i ich rodzinom. Oferujemy wsparcie terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, osób ryzykownie pijących i nadużywających alkoholu. Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia lub jeśli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, a Ty nie wiesz jak sobie z tym poradzić, zapraszamy do nas. Spotkasz ludzi, na których możesz liczyć. Wiemy jak Ci pomóc, bo robimy to od 40 lat.

Nie zwlekaj, zadzwoń jeśli potrzebujesz pomocy.

+ 48 515 77 67 63

Codziennie uzyskać można informacje na temat możliwości pomocy w rozwiązaniu problemów z alkoholem. 

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, terapeutę uzależnień, który udziela indywidualnych porad psychologicznych. 

Oferujemy terapię grupową w czterech rodzajach grup dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów.

Wspierając trzeźwość organizujemy wycieczki, grupy zainteresowań, spotkania okolicznościowe.

Działalność ChST FENIKS współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Chorzowie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż Feniksowi 1% podatku.
KRS 0000097403

Stowarzyszenie posiada
CERTYFIKAT STANDARDÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH 
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Promocji Rozwoju Stowarzyszeń Abstynenckich OPUS.